Regulamin

§ 1 Sklep

 1. Sklep internetowy www.amb-baby.pl jest własnością:
  AMB baby
  ul. Jana Pawła II 11 / 1D
  41-100 Siemianowice Śląskie
  Polska
  NIP PL6431629496 zwanym dalej Sprzedawcą.
 2. Produkty oferowane w Sklepie zaprojektowane oraz wyprodukowane przez Sprzedawce, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie jemu.
 3. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie lub odwzorowywanie projektów Produktów oraz kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii Produktów, stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych Sprzedawcy.

 

§ 2 Sprzedaż

 1. Stroną umów sprzedaży Produktów zawieranych ze Sprzedawcą w ramach Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Klientem.
 2. Zamówienia w sklepie internetowym www.amb-baby.pl można składać poprzez formularz zamówieniowy po umieszczeniu Produktów w Koszyku lub poprzez kontakt na adres e-mail: ambbaby@interia.pl
 3. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu oraz podaje adres do wysyłki.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży z Klientem będącym konsumentem dochodzi w chwili złożenia zamówienia.
 5. Sprzedawca niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przystępuje do realizacji zamówienia, na co zastrzega sobie czas 2-5 dni roboczych.
 6. W przypadku większego zamówienia lub czynników niezależnych od Sprzedającego, Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym okresie czasu niż określony powyżej, o czym Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany.
 7. Produkty są wytwarzane ręcznie i ze względu na ich indywidualność, kolejne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie. Kolory tkanin na zdjęciach mogą minimalnie różnić się w rzeczywistości, co może wynikać z różnicy w ustawieniach monitorów.
 8. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby zdjęcia dobrze odzwierciadlały kolorystykę Produktów.


§ 3 Płatności

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są podane w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. Zapłata za produkty objęte zamówieniem następuje poprzez przelew na konto bankowe AMB baby, w gotówce przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym, albo poprzez płatności internetowe:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 • mTransfer – mBank
 • Inteligo – PKO BP
 • Bank Pekao
 • Bank PKO – IKO
 • Bank PKO- IPKO
 • Bank Pekao- PeoPay
 • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
 • Bank Zachodni WBK
 • BNP PARIBAS
 • Pocztowy24
 • Deutsche Bank
 • SGB Bank SA
 • GET IN BANK
 • Credit Agricole
 • ING
 • BNP PARIBAS eBGŻ
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Eurobank
 • Millennium BANK
 • BOŚ Bank
 • Citi Bank Handlowy
 • Alior Bank
 • PBS Bank
 • NET – Bank Express
 • Toyota Bank
 • PLUS Bank
 • T-Mobile – Usługi bankowe
 • Płatności BLIK

     3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
     4. Klient do każdego zakupu otrzymuje paragon w formie papierowej lub elektronicznej.

 

§ 4 Wysyłka

 1. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący i są one zależne od wybranego przez Klienta sposobu przesyłki i dodane do sumy zamówienia.
 2. Przesyłka następuje bezzwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty oraz przygotowaniu zamówienia. 
 3. Klient otrzymuje informacje mailową lub telefoniczną o zakończeniu przygotowywania zamówienia i o terminie wysyłki.

 

§ 5 Odstąpienie od umowy i zwroty

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Przedmiotu.
 2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i dokonania zwrotu Towaru należy wysłać w w/w terminie na adres firmy lub do: AMB baby, ul. Jana Pawła II 11/ 1D, 41-100 Siemianowice Śląskie lub na adres e-mailowy: ambbaby@interia.pl 
 3. Stosowne oświadczenie, w razie konieczności przyślemy na podany adres e-mail.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Kupujący pokrywa koszty wysyłki zwracanego Towaru.
 5. Zwrot musi być dokonany poprzez przesyłkę rejestrowaną, tj. listem poleconym lub paczką pocztową.
 6. Warunkiem przyjęcia zwrotu Towaru jest jego kompletność, brak śladów użytkowania oraz brak jakichkolwiek uszkodzeń i zabrudzeń.
 7. Zwrotowi nie podlegają Produkty uszyte na zamówienie specjalne, czyli takie, które nie występują w stałej ofercie Sklepu lub takie które Klient zaprojektował sam, dobierając inny niż dostępny w Sklepie kolor, rozmiar czy kształt oraz takie, które na życzenie Klienta zostały spersonalizowane np. haftem, grawerowaniem.
 8. Po otrzymaniu zwrotu od Klienta, Sklep dokonuje weryfikacji stanu Produktów.
 9. W przypadku, gdy wymagania dotyczące zwrotu zostaną przez Klienta spełnione, w ciągu 7 dni roboczych Sklep dokona zwrotu wartości Zamówienia (wartość Produktów wraz z kosztami wysyłki, jaki uiścił Klient przy opłacaniu Zamówienia) na wskazany przez Klienta rachunek konta bankowego.
 10. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Produktami zakupionymi w Sklepie powinny być wysłane w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres mail: ambbaby@interia.pl wraz z dowodem potwierdzającym zakup Produktu w Sklepie.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Produkt zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad lub naprawiony, zgodnie z dyspozycją Klienta wskazaną w reklamacji, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Produktu lub żądać obniżenia ceny.
 4. Sprzedawca dopuszcza indywidualnie uzgodnione z Klientem, na wyraźne jego żądanie, sposoby załatwienia reklamacji po jej pozytywnym rozpatrzeniu.

 

§ 7 Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie AMB baby oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest AMB baby z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 11 / 1D (41-100 Siemianowice), NIP 643 162 94 96, REGON 367392665.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Użytkownik, który przekazał AMB baby swoje dane osobowe ma prawo ich wglądu, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo żądania aktualizacji. Użytkownik może zwrócić się do AMB baby z żądaniem usunięcia lub aktualizacji przekazanych danych osobowych poprzez wysłanie żądania na adres e-mail ambbaby@interia.pl
 5. Przekazane przez Użytkowników dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej, adres Klienta, dane do faktury przetwarzane są w celu:
 • Założenia Konta Klienta i realizacji zamówień. 
 • Przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez AMB baby, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod adresem http://www.amb-baby.pl/regulamin i obowiązuje bezterminowo.
 2. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy nimi na podstawie Regulaminu, rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spór rozstrzygnie Sąd Rejonowy właściwy Sprzedawcy, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Pozdrawiamy

Zespól AMB baby

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl